Agentia de Insolventa

PUBLICATIE DE VANZARE 9 BUNURI IMOBILE - PLATFORMA SIDERURGICA SIDERCA SA - CALARASI

Email Imprimare PDF
PUBLICAȚIE DE VANZARE BUNURI IMOBILE
 
 
SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en faillite,  avand CUI 1916090, cu sediul in Mun. Călărași, str. Prelungirea București, nr.162, jud. Călărași, avand lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241.586.601, fax 0241.610.270 si AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 021.319.45.56/031.421.79.51, desemnat prin încheierea din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,
Organizeaza licitaţie publica cu strigare, in data de 12.01.2022, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării bunurilor proprietatea SIDERCA SA situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași:
 
1. Teren Centrala Suflante, suprafata-5.853 mp, nr. cad. 1577, CF nr. 1577, pret pornire 109.630 lei + TVA;
2.  Sectia de Intretinere, suprafata-129.935 mp, nr. cad. 21153, CF nr. 21153, pret pornire 3.842.560 lei + TVA;
3. Otelarie cu convertizoare - teren in suprafata de 288.612 mp, constructii in suprafata totala de 2.878,57 mp, nr. cad. 22161, CF nr. 22161, pret pornire: 3.234.465 lei + TVA;
4. Otelarie cu convertizoare, suprafata-31.162 mp, nr. cad. 22163,CF nr. 22163, pret pornire 290.510 lei + TVA;
5. Teren in suprafata de 293.074 mp (lot 1), nr. cad. 30337, nr. 30337, preț pornire: 4.399.355 lei + TVA;
6. Teren LUMP lot 2, suprafata -154.434 mp, nr. cad. 30819, CF nr. 30819, pret pornire 1.833.310 lei + TVA;
7. Teren sectia material marunt de cale ferata, suprafata 123.239,37 mp, nr. cad. 3235, CF nr. 5623, pret pornire 1.483.330 lei + TVA;
8. Sere - teren in suprafata de 11.744,89 mp, constructii in suprafata totala de 2.878,57 mp, nr. cad. 1583, CF nr. 2340, pret pornire: 236.835 lei + TVA;
9.Otelarie cu convertizoare, suprafata de 20.419 mp, nr. cad. 22079, CF  nr. 22079, pret pornire 190.950 lei + TVA.
*Pe langa pretul bunurilor imobile indicate mai sus, cumparatorul/adjudecatarul este obligat sa achite si pretul cotei indivize (cota parte) din constructii drumuri acces si drumuri de acces catre terenurile ce fac obiectul vanzarii.
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 19.01.2022, 26.01.2022.
 
                Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.
                 Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei. Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației. Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei + TVA și contravaloarea Caietului de sarcini 7.000 lei + TVA, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL deschis la BRD Constanța. Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN RO11BRMA0999100056420046, Titular: SIDERCA SA – ÎN FALIMENT - deschis la Banca ROMANEASCĂ.
                Bunurile se vand in starea in care se afla si vor fi dobandite libere de sarcini in conditiile art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
                Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
 
                                                       Consortiu de lichidatori judiciari format din
                  CC  INSOL S.P.R.L.                                                                         AGENȚIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.          
 
Te afli aici: Home Licitatii PUBLICATIE DE VANZARE 9 BUNURI IMOBILE - PLATFORMA SIDERURGICA SIDERCA SA - CALARASI

Adresa

Adresa Agentia de Insolventa
Bucuresti, sector 5, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 12;
Tel: +4021 319 45 56;
Fax: +4031 421 79 51;

Aveti o intrebare?

Confessions of a Shopaholic
Pentru asistenta sau consultanta de specialitate sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa folositi numerele de telefon afisate pe site sau formularul online.

Certificare

Uniunea Nationale a Practicienilor în Insolventa din România
AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL îsi desfasoara activitatea în conformitate O.U.G. nr. 86/2006, este înscrisa în Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România, acreditata ANAF pe toate zonele incepand cu luna septembrie 2010.