Agentia de Insolventa

PUBLICATIE DE VANZARE BUN IMOBIL - Platforma siderurgica Calarasi

Email Imprimare PDF
 
PUBLICAȚIE DE VANZARE BUN IMOBIL
 
 
SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en faillite,  avand CUI 1916090, cu sediul in Mun. Călărași, str. Prelungirea București, nr.162, jud. Călărași, avand lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241.586.601, fax 0241.610.270 si AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 021.319.45.56/031.421.79.51, desemnat prin încheierea din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,
Organizeaza licitaţie publica cu strigare, in data de 03.08.2022, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării urmatorului bun imobil - proprietatea SIDERCA SA situat în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași:
 
Sectia de Intretinere, suprafata-129.935 mp, nr. cad. 21153, CF nr. 21153, pentru  care se atribuie cote indivize drum de acces si cota constructie indiviza drumuri de acces, astfel:
-       Drum furnal – nr. cadastral 23934, in procent de 5,15%, respectiv 297,46 m.p.;
-       Drum sector intretinere – nr. cadastral 26065, in procent de 34,97%, respetiv 2.001,68 m.p.;
-       Otelaria cu convertizoare – nr. cadastral 22077, in procent de 4,45%, respectiv 414,07 m.p.;
-       Otelaria cu convertizoare – nr. cadastral 3260, in procent de 26,58%, respectiv 1.844,10 m.p.
 
Pretul de pornire al imobilului sus mentionat este de  3.033.600 lei + TVA*.
*Pe langa pretul bunului imobil indicat mai sus, cumparatorul/adjudecatarul este obligat sa achite si pretul cotei indivize pentru drumuri de acces la pretul de 40.500 lei + TVA si cota constructie indiviza drumuri de acces la pretul de 45.600 lei + TVA.
 
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 10.08.2022, 17.08.2022, 24.08.2022, 31.08.2022, 07.09.2022, 14.09.2022, 21.09.2022, 28.09.2022, 05.10.2022.
 
      Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.
       Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei. Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației. Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei + TVA și contravaloarea Caietului de sarcini 7.000 lei + TVA, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL deschis la BRD Constanța. Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN RO11BRMA0999100056420046, Titular: SIDERCA SA – ÎN FALIMENT - deschis la Banca ROMANEASCĂ.
      Bunul se vinde in starea in care se afla si va fi dobandit liber de sarcini in conditiile art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
      Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
 
 
Consortiu de lichidatori judiciari format din
 
      CC  INSOL S.P.R.L.                                                                     AGENȚIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.        
 
Te afli aici: Home Licitatii PUBLICATIE DE VANZARE BUN IMOBIL - Platforma siderurgica Calarasi

Adresa

Adresa Agentia de Insolventa
Bucuresti, sector 5, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 12;
Tel: +4021 319 45 56;
Fax: +4031 421 79 51;

Aveti o intrebare?

Confessions of a Shopaholic
Pentru asistenta sau consultanta de specialitate sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa folositi numerele de telefon afisate pe site sau formularul online.

Certificare

Uniunea Nationale a Practicienilor în Insolventa din România
AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL îsi desfasoara activitatea în conformitate O.U.G. nr. 86/2006, este înscrisa în Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România, acreditata ANAF pe toate zonele incepand cu luna septembrie 2010.