Agentia de Insolventa

Licitatii

Vanzare bunuri mobile si imobile ILMAT PRODCONSTRUCT SRL

Email Imprimare PDF
PUBLICAȚIE DE VANZARE BUNURI MOBILE SI IMOBILE
 
ILMAT PRODCONSTRUCT S.R.L. in faliment, in bankruptcy, en faillite, CUI: 30429048, NRC: J17/830/2012, avand Lichidator judiciar AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 12, Sector 5, CUI: RO25709700, Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa: RFO II-0384, tel: 021.319.45.56, fax: 031.421.79.51, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , desemnat prin Sentinta civila nr. 83/05.05.2022, de Tribunalul Galati - Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. 3644/121/2021, conform Legii 85/2014 coroborat cu dispozitiile Codului de procedura civila,
Organizeaza licitaţii publice cu strigare, in data de 15.06.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. B. P.Hasdeu nr. 12, Sector 5, în vederea vânzării urmatoarelor bunuri mobile si imobile proprietatea ILMAT PRODCONSTRUCT S.R.L., situate în Tecuci, Mun. Galati – ­teren cu  constructii si echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), detaliate astfel:

Nr. Crt

Denumire bun mobil/imobil

Observatii

Valoare de piata

(Lei) + TVA

1

 

Teren si Constructii C1-C8

(aburitor uscator, sediu + hala productie, hala gater, centrala si sala cazan, atelier acutitori si grup sanitar, sopron si magazine, chiosc poarta, beci subteran)

Teren in suprafata de 4.476 mp

708.100

Constructii in suprafata totala construita la sol de 1.185 mp

2

Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de lucru)

13 echipamente

903.964

TOTAL (lei) + TVA

1.612.064

              * Bunurile mobile se vand separat
 
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 22.06.2022, 29.06.2022 si 06.07.2022.
Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire a licitatiei.  
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, achiziţionează caietul de sarcini, accepta conditiile prevazute de acesta si achită garanţia de participare de 20% din preţul de pornire.
Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.
Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a caietului de sarcini si a garanției) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației.
Contravaloarea Caietului de sarcini, in cuantum de 1.000 lei + TVA, se depune în contul IBAN: RO12 BUCU 1082 2306 0500 9RON, deschis la ALPHA BANK - Sucursala Unirea. Beneficiar: AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL.
Garanția de 20% din prețul de pornire a licitației se depune în contul IBAN: RO24 BREL 0002 0036 3155 0100, Titular: ILMAT PRODCONSTRUCT SRL – ÎN FALIMENT, deschis la LIBRA BANK.
Bunurile se vand in starea in care se afla si vor fi dobandite libere de sarcini, in conditiile art. 91 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 021.319.45.56, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau www.agentiadeinsolventa.ro/licitatii.
 
ILMAT PRODCONSTRUCT SRL – in faliment,
prin Lichidator judiciar,
AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.
 

Publicatie vanzare imobil - platforma siderurgica SIDERCA SA - CALARASI

Email Imprimare PDF
 
PUBLICAȚIE DE VANZARE BUN IMOBIL
 
 
SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en faillite,  avand CUI 1916090, cu sediul in Mun. Călărași, str. Prelungirea București, nr.162, jud. Călărași, avand lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241.586.601, fax 0241.610.270 si AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 021.319.45.56/031.421.79.51, desemnat prin încheierea din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,
Organizeaza licitaţie publica cu strigare, in data de 27.05.2022, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării urmatorului bun imobil - proprietatea SIDERCA SA situat în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași:
 
Sectia de Intretinere, suprafata-129.935 mp, nr. cad. 21153, CF nr. 21153, pentru  care se atribuie cote indivize drum de acces si cota constructie indiviza drumuri de acces, astfel:
-       Drum furnal – nr. cadastral 23934, in procent de 5,15%, respectiv 297,46 m.p.;
-       Drum sector intretinere – nr. cadastral 26065, in procent de 34,97%, respetiv 2.001,68 m.p.;
-       Otelaria cu convertizoare – nr. cadastral 22077, in procent de 4,45%, respectiv 414,07 m.p.;
-       Otelaria cu convertizoare – nr. cadastral 3260, in procent de 26,58%, respectiv 1.844,10 m.p.
 
Pretul de pornire al imobilului sus mentionat este de  3.235.840 lei + TVA*.
*Pe langa pretul bunului imobil indicat mai sus, cumparatorul/adjudecatarul este obligat sa achite si pretul cotei indivize pentru drumuri de acces la pretul de 40.500 lei + TVA si cota constructie indiviza drumuri de acces la pretul de 45.600 lei + TVA.
  Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 31.05.2022, 08.06.2022,15.06.2022, 22.06.2022, 29.06.2022, 06.07.2022, 13.07.2022, 20.07.2022, 27.07.2022.
 
      Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.
       Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei. Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației. Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei + TVA și contravaloarea Caietului de sarcini 7.000 lei + TVA, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL deschis la BRD Constanța. Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN RO11BRMA0999100056420046, Titular: SIDERCA SA – ÎN FALIMENT - deschis la Banca ROMANEASCĂ.
        Bunul se vinde in starea in care se afla si va fi dobandit liber de sarcini in conditiile art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
      Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
 
  Consortiu de lichidatori judiciari format din
         CC  INSOL S.P.R.L.                                                             AGENȚIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.                                                
 

Publicatie vanzare bunuri mobile - Rezervoare metalice si traverse beton

Email Imprimare PDF

Publicație de vanzare bunuri mobile
 

SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en faillite,  avand CUI RO 1916090, cu sediul in Mun. Călărași, str. Prelungirea București, nr.162, jud.Călărași, prin lichidator judiciar consorțiul format din CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241.586.601, fax 0241.610.270 si AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 021.319.45.56/031.421.79.51 desemnat prin încheierea din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,

Organizeaza licitaţii publice cu strigare, in data de 25.05.2022, ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării urmatoarelor bunurilor mobile proprietatea SIDERCA SA situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași:
 
1.     Rezervor metalic, 2 buc. de 1,5 mc – 304 lei/buc
2.     Traverse beton CF, 293 buc – 9,5 lei/buc
 *Preturile mentionate sunt exclusiv TVA.
 
                Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii in data de 31.05.2022, 08.06.2022, 15.06.2022, 22.06.2022, 29.06.2022.
                Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini si achită garanţia de participare de 20% din preţul de pornire.
                 Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei. Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a garanției și caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației. Contravaloarea Caietului de sarcini pentru pachetul de bunuri aflate la pozitiile 1-2 inclusiv este de 1.000 lei + TVA. Contravaloarea caietului de sarcini se depune în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL deschis la BRD Constanța. Garanția de 20% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN RO11BRMA0999100056420046, deschis la Banca ROMANEASCĂ, titular: SIDERCA SA – ÎN FALIMENT.
                Bunurile vor fi dobandite libere de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal (art. 53 din Legea 85/2006).
                Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
 
 
                                                       Consortiu de lichidatori judiciari format din
 
          CC  INSOL S.P.R.L.                                                                                 AGENȚIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.  

 

Publicatie de vanzare - stocuri marfuri si piese

Email Imprimare PDF

PUBLICAȚIE DE VANZARE BUNURI MOBILE


 
TELEVOICE GRUP S.R.L. in faliment, in bankruptcy, en faillite, CUI: 15005294, NRC: J40/11378/2002, avand Lichidator judiciar AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L. desemnat prin Sentinta Civila nr. 4816 pronuntata in sedinta publica in data de 06.10.2021, de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 1441/3/2021,
Organizeaza licitaţie publica cu strigare, in data de 23.05.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. B.P.Hasdeu nr. 12, Sector 5, în vederea vânzării, pe loturi (ca subansambluri functionle) urmatoarelor bunuri mobile - proprietatea TELEVOICE GRUP SRL, situate în Bucuresti, Piata Presei Libere, Sector 1 - Stocuri de marfuri si piese (produse de comunicații fixe și mobile, produse multimedia, drone, ceasuri inteligente, GPS-uri, biciclete electrice și accesorii):

1.

Telefoane mobile si accesorii

25.983 lei + TVA

2.

Tablete, e-book-uri si accesorii

10.472 lei + TVA

3.

Ceasuri inteligente, bratari fitness si accesorii

12.790 lei + TVA

4.

Drone si accesorii

22.623 lei + TVA

5.

GPS-uri

2.818 lei + TVA

6.

Camere video sport

5.936 lei + TVA

7.

Telefoane fixe si accesorii

3.182 lei + TVA

8.

Echipamente IT si periferice

18.549 lei + TVA

9.

Vehicule electrice (biciclete electrice și accesorii)

21.199 lei + TVA

TOTAL

123.552 + TVA

 
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 26.05.2022, 30.05.2022, 02.06.2022, 06.06.2022, 09.06.2022.
Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire a licitatiei.               
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, achiziţionează caietul de sarcini, accepta conditiile prevazute de acesta si achită garanţia de participare de 20% din preţul de pornire.
Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.
Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a caietului de sarcini si a garanției) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data organizării licitației.
Contravaloarea Caietului de sarcini in cuantum de 500 lei + TVA, se depun în contul IBAN: RO12 BUCU 1082 2306 0500 9RON, deschis la ALPHA BANK - Sucursala Unirea. Beneficiar: AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL.
Garanția de 20% din prețul de pornire a licitației se depune în contul IBAN: RO65 BREL 0002 0031 6319 0100 Titular: TELEVOICE GRUP SRL – ÎN FALIMENT - deschis la LIBRA BANK.
                Bunurile se vand in starea in care se afla si vor fi dobandite libere de sarcini, in conditiile art. 91 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.
                Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 021.319.45.56, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau www.agentiadeinsolventa.ro/licitatii.
 
TELEVOICE GRUP SRL – in faliment,
Prin Lichidator judiciar,
AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L.  
 
Te afli aici: Home Licitatii

Adresa

Adresa Agentia de Insolventa
Bucuresti, sector 5, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 12;
Tel: +4021 319 45 56;
Fax: +4031 421 79 51;

Aveti o intrebare?

Confessions of a Shopaholic
Pentru asistenta sau consultanta de specialitate sau pentru a programa o intalnire, va rugam sa folositi numerele de telefon afisate pe site sau formularul online.

Certificare

Uniunea Nationale a Practicienilor în Insolventa din România
AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL îsi desfasoara activitatea în conformitate O.U.G. nr. 86/2006, este înscrisa în Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România, acreditata ANAF pe toate zonele incepand cu luna septembrie 2010.